Zamjenica glavne urednice

Image

Zamjenica glavne urednice

doc. dr. sc. Snježana Dubovicki

Snježana Dubovicki (djevojačko prezime Kragulj) rođena je 30. listopada 1984. godine u Osijeku. Studij Pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti završila je 2007. Nakon završetka studija od rujna 2007. do studenoga 2008. godine radila je kao pedagog u trima osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije. Akademske godine 2009./2010. upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku za pedagogiju, smjer Kurikulum suvremenog odgoja i škole. Doktorirala je u svibnju 2013. godine obranom rada pod nazivom Povezanost kurikuluma učiteljskoga studija i razvoja kreativnosti studenata i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane didaktike. Za znanstvenog suradnika izabrana je 08. siječnja 2015. godine. Od listopada 2018. do danas obnaša dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od 2009. do 2014. bila je suradnica na projektu Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) koji se od 2007. godine ostvaruje pri Učiteljskom fakultetu u Osijeku (voditelj: prof. dr. sc. Ladislav Bognar (od 2009. do 2012.) i doc. dr. sc. Branko Bognar (od 2012. do 2014.)). Od 2018. do 2020. godine članica je radne skupine za analizu i pripremu kurikuluma za temu dobrobit djece u okviru dvogodišnjeg projekta "Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj" Studijskog centra socijalnog rada (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković) u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku, Children's world: The International Survey of Children' s Well-Being (ISCWeB). Trenutno je suradnica na projektu proizašlog iz HKO-a (Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) u trajanju od 2019. do 2021. (UP.03.1.1.03.0056) kojemu je nositelj Sveuučilište u Zadru (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dijana Vican)  pod nazivom Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora.

Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Portugal, Italija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina). Do sada je imala tri pozvana predavanja na teme iz područja didaktike u Sloveniji (Maribor) i Hrvatskoj (Osijek).

Do sada je objavila tri autorske knjige (dvije znanstvene monografija i jedan sveučilišni udžbenik), tri poglavlja u knjigama (znanstvene monografije), 29 radova objavljenih u časopisima, 14 radova objavljenih u zbornicima skupova. Njezin je znanstveni interes usmjeren na istraživanje kurikuluma, nastave na svim razinama obrazovanja (s posebnim naglaskom na sveučilišnu nastavu i cjeloživotno učenje), kreativnost, samoaktualizaciju, emocije u nastavi, metodologiju te kvalitativne i futurološke metode istraživanja.

Recenzentica je više radova iz područja didaktike, kreativnosti i metodologije objavljenih u časopisima Croatian Journal of Education, Revija za elementarno izobraževanje, Školski vjesnik, Metodički ogledi, Život i škola te radova objavljenih u zbornicima sa konferencija: Globalne i lokalne perspektive pedagogije (Osijek), Didaktički izazovi II (Osijek), Didaktički izazovi III (Osijek), Suvremene teme u odgoju i obrazovanju (Zagreb), 18. Dani Mate Demarina, 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji i umjetnosti i brojne druge.

Od 01. listopada 2019. godine zamjenica je glavne urednica časopisa Život i škola te je u uredništvu još dvaju časopisa koji objavljuju radove iz područja odgoja i obrazovanja: Croatian Journal of Education i International Journal for Education (Hrvatska) i Research and Training (IJERT, Sjeverna Makedonija).

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno njemačkim jezikom. Upisana je u popis znanstvenika i istraživača pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod rednim brojem 312473. Članica je Hrvatskog pedagogijskoga društva (HPD) i Hrvatskog andragoškog društva.

 

Više informacija dostupno je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/312473 i https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-cjelozivotno-obrazovanje/katedra-za-didaktiku-cjelozivotnog-obrazovanja

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika