Izdavačka etika

Autorska prava

Autori čiji se rad objavljuje u časopisu Život i škola automatski prenose svoja autorska prava na časopis, koji pridržava ta prava za sve radove koji su u njemu objavljeni. Rukopisi se ne vraćaju. 

 

Etička načela

Etička načela za časopis Život i škola temelje se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (COPE – Comittee on Publication Ethics). Uredništvo se obvezuje na poštivanje ovih međunarodno prihvaćenih načela. Etička načela obvezujuća su za uredništvo, recenzente i autore. 

 

Uredništvo

Glavni urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju rada za objavljivanje. Kriterij za objavljivanje rada kvaliteta je rada i znanstveni doprinos bez obzira na rasu, spol, nacionalnost, vjeru ili političko uvjerenje autora. Uredništvo ne smije otkrivati informacije o prijavi rada, niti ih koristiti u neke druge svrhe. 

 

Autori

Svi autori jednog rada trebaju znanstveno doprinijeti istraživanju, što se odnosi na pisanje rada. Prilikom prijavljivanja rada, podrazumijeva se da su svi autori suglasni da se rad objavi, kao i odgovorne osobe na ustanovi u kojoj je rad obavljen. Izdavač neće biti pravno odgovoran u slučaju žalbi i prigovora glede navedenoga.

Radovi i prijave ne smiju biti objavljivani ranije ili na razmatranju za objavljivanje negdje drugdje. 

 

Recenzenti

Prijave podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji u kojoj identiteti autora i recenzenta nisu otkriveni. Recenzenti mogu odbiti zahtjev o recenziji, ukoliko im nedostaje dovoljno stručnosti za navedeno područje ili ako ne mogu dovršiti recenziju unutar šest tjedana. Recenzenti trebaju obavijestiti urednika o mogućem sukobu interesa ili nepravilnostima vezanima za rad koji je na recenziji. Svaki rad koji je primljen na recenziju treba biti tretiran kao povjerljivi dokument.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika