Impressum

Život i škola

časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Izdavač

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Glavna urednica

Zamjenica glavne urednice

Uredništvo

Jan Alexis Nielsen (Danska), Irella Bogut (Republika Hrvatska), Jasmina Delcheva Dizdarevikj (Sjeverna Makedonija), Tatjana Devjak (Slovenija), Ewa Duda (Poljska), Matjaž Duh (Slovenija), Reda Gedutienė (Litva), Milena Ivanuš Grmek (Slovenija), Ekaterina Jakuškina (Rusija), Kateřina Lojdová (Češka), Mirko Lukaš (Republika Hrvatska), Dina Mehmedbegović Smith (Ujedinjeno Kraljevstvo), Branimir Mendeš (Republika Hrvatska), Siniša Opić (Republika Hrvatska), Monica Reichenberg (Švedska), Basiyr Rodney (SAD, Missouri), Marek Sedláček (Češka), Snježana Šušnjara (Bosna i Hercegovina), Elizabeta Tomevska Ilijevska (Sjeverna Makedonija), Tomislav Topolovčan (Republika Hrvatska), Özlem Ünlühisarcıklı (Turska), Tena Velki (Republika Hrvatska), Lidija Vujičić (Republika Hrvatska), Smiljana Zrilić (Republika Hrvatska), Mehmet Yavuz Erler (Turska)

Tajnica uredništva

Ružica Tokić Zec

Prikazi

Rahaela Varga

Jezična obrada

Engleski jezik: Ivana Moritz
Njemački jezik: Lana Mayer
Hrvatski jezik: Lidija Bakota

Likovno rješenje

Goran Kujundžić

Tehnička urednica

Nikolina Milanović

Adresa izdavača

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10
Tel. 031/321-700; fax. 031/321-899

E-mail adresa: zivotiskola@gmail.com
Web stranica: https://zivotiskola.foozos.hr

Prva godina izlaženja: 1952.
Broj primjeraka:
200
Časopis izlazi: dva puta godišnje ili kao dvobroj jednom godišnje.

Područja pokrivanja

Društvene znanosti; Odgojne znanosti

Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se i registriraju u:

MLA International Bibliography, New York, USA

Education Research Complete

EBSCO Publishing, Editorial Department, Massachusetts, USA

Emerald Management Reviews database, United Kingdom

Ulrich Serials Analysis System, USA

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH

ISSN 0044-4855 (tiskana inačica)
ISSN 1849-0972 (elektronička inačica)
UDK 37

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika