Glavna urednica

Image

Glavna urednica

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

Dr. sc. Vesnica Mlinarević (djevojačko prezime Suhina) redovita je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2006. je znanstvena suradnica, 2012. je izabrana u zvanje više znanstvene suradnice, a 2017. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, grana opća pedagogija.

Nakon završetka opće gimnazije u Osijeku, diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na studiju predškolskog odgoja i na studiju pedagogije te stekla dva zvanja, odgojitelja i profesora pedagogije. Magistrirala je 2004. a doktorirala 2006. u području društvenih znanosti, polje pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Slobodno vrijeme kao prediktor poremećaja u ponašanju učenika. Radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica, kao vanjska suradnica na Pedagoškom fakultetu, a 2001. stalno se zapošljava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi. Predaje i na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku i na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru.

Bila je suradnica na Projektu “Program psihosocijalne pomoći prognanoj djeci u Republici Hrvatskoj, 1998. i radila je na mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u Vukovaru i Baranji.

Bila je istraživač na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:  "Nastava usmjerena na istraživanje i djelovanje" (0122003), 2007 – 2004.;  “Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave" (245-1221170-1041), 2011. – 2007. i "Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi"  (130-1301761-1765), 2009. – 2008.  Vodila je međunarodni IPA europski projekt RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region i bila je istraživač na projektu K2 Erasmus + ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'. Suradnica je na projektu Europskog socijalnog fonda proizašlog (UP.03.1.1.03.0056) nositelja Sveučilišta u Zadru “Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora, u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Autorica i suautorica  je 2 znanstvene monografije, 4 poglavlja u knjizi, suurednica 5 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, preko 90 znanstvenih i stručnih radova iz područja pedagogije te je bila članica ili predsjednica 16 znanstvenih konferencija kao uvodničar predavač i predavač.  Bila je mentorica studentima preko 100 -tinjak završnih i diplomskih radova i mentorica 5 doktorskih disertacija na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Zagrebu te članica povjerenstava na obrani doktorskih i magistarskih radova te ocjeni i obrani doktorske teme.

Izlagala je na međunarodnim znanstvenim konferencijama i usavršavala se u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Japan, Kina, Mađarska, Norveška, Poljska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Velika Britanija, Ujedinjeni Arapski Emirati). Područja znanstvenog interesa su joj slobodno vrijeme djece i mladih, poremećaji u ponašanju učenika, izvannastavne aktivnosti, kompetencije učitelja, kvaliteta sveučilišne nastave, kultura i vođenje odgojno-obrazovne ustanove i skriveni kurikulum te rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Bila je članica uredničkog odbora domaćeg znanstvenog časopisa Život i škola, a od a od 2019. je glavna urednica. Članica  je uredništva inozemnog časopisa Évkönyv, Subotica, Srbija. Recenzirala je znanstvene radove u časopisima, stručne i znanstvene knjige, zbornike radova sa znanstvenih konferencija, znanstvene projekte i sveučilišne studijske programe.

Bila je voditeljica na dislociranom preddiplomskom studiju predškolskog odgoja u Vukovaru (2003. do 2006), voditeljica Odsjeka za društvene znanosti (2006.-2007), prodekanica za stručno-razvojne poslove (2009. do 2010) i prodekanica za nastavu (2010. – 2018) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Bila je predsjednica povjerenstva za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja te stekla certifikat za osiguranje kvalitete u visokoškolskim ustanovama ISO standard 9001. Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgojitelja i pedagoga u predškolskim ustanovama za područje pet slavonskih Županija od 2008 do danas. Članica je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Predsjednica upravnog odbora Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, članica je Hrvatskog pedagogijskog društva te članica Matice Hrvatske.

Više informacija dostupno je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/261162 i https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-cjelozivotno-obrazovanje/katedra-za-pedagogiju-cjelozivotnog-obrazovanja

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika