Glavna urednica

Image

Glavna urednica

prof.dr.sc. Edita Borić

Redovita je profesorica u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana posebna pedagogija.

 

Diplomirala je Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla stručni naziv profesora biologije i kemije, magistrirala iz područja biologije (Mikrobiologije) i stekla naziv magistre prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani na Oddeleku za biologijo iz područja biologije-metodike biologije.

 

Izvodi nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za školskog učitelja/učiteljicu, na Sveučilišnom diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osijek. Sudjeluje u programa cjeloživotnog obrazovanja „Pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja sveučilišnih asistenata i osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika. Uvela je nove kolegije na poslijediplomskom doktorskom studiju i specijalističkom doktorskom studiju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

Sudjelovala je na više znanstveno-istraživačkih, i stručnih projekata i na međunarodnom bilateralnom projektu kao znanstvena novakinja, suradnica i voditeljica projekta.

 

Područja znanstvenog interesa vezano su joj uz obrazovanje učitelja i nastavnika, kulturnu baštinu, održivi razvoj, ishode učenja i ocjenjivanje na temelju ishoda učenja, usmjerenost nastave na učenika, kvalitetu nastave, istraživačku nastavu prirode i društva te odgoj i obrazovanje za okoliš i zavičajne sadržaje. Tijekom svoje profesionalne karijere znanstvene spoznaje prenosi putem seminara za učitelje, odgojitelje i stručne suradnike. Izradila Odgojno-obrazovne programe u Kopačkom ritu za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih i srednjih škola vezane uz okoliš, ekologiju, održivi razvoj i zavičajnu baštinu te osmislila i organizirala obrazovanje učitelja, nastavnika i studenta za rad na terenu.

U znanstveno istraživačkom radu primjenjuje znanstvene spoznaje biologije koristeći se pedagogijskom metodologijom. Predavanjima i radom sa studentima, učiteljima i nastavnicima omogućava im veće razumijevanje problema odgoja za okoliš i primjenu u praksi različitih istraživačkih i odgojnih metoda.

Doprinosi popularizaciji struke na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini provođenja metodičkog dijela projekta pod naslovom Suvremeni pristupi obrazovanja za okoliš. Mnogi radovi donose rezultate empirijskih istraživanja koji nemaju samo lokalno, već i globalno značenje. Bila je edukator učiteljima o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju u Prirodi i društvu i Biologiji. Autorica je više edukativnih programa o šumi i održivom gospodarenju šumama za edukaciju djece, učenika i odraslih temeljenih načelima šumske pedagogije naglašavajući straživački iskustveni pristup učenju poštujući konstruktivisitički pristup učenja priode i društva.

 

 

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika