Glavna urednica

Image

Glavna urednica

prof.dr.sc. Edita Borić

Prof. dr. sc. Edita Borić redovita je profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana posebna pedagogija.

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla stručni naziv profesorice biologije i kemije. Magistrirala je iz područja biologije (mikrobiologije) i stekla naziv magistre prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, na Oddeleku za biologijo iz područja biologije –metodike biologije.

 

Izvodi nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju i na Sveučilišnom diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja sveučilišnih asistenata i osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika. Uvela je nove kolegije na poslijediplomskom doktorskom studiju i specijalističkom doktorskom studiju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

Sudjelovala je na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te na međunarodnom bilateralnom projektu kao znanstvena novakinja, suradnica i voditeljica projekta.

 

Područja njezina znanstvenog interesa usmjerena su na obrazovanje učitelja i nastavnika, kulturnu baštinu, održivi razvoj, ishode učenja i ocjenjivanje na temelju ishoda učenja, usmjerenost nastave na učenika, kvalitetu nastave, istraživačku nastavu prirode i društva te odgoj i obrazovanje za okoliš i zavičajne sadržaje. Tijekom svoje profesionalne karijere educira učitelje, odgojitelje i stručne suradnike novim znanstvenim spoznajama. Izradila je odgojno-obrazovne programe u Kopačkom ritu za djecu predškolske dobi, za učenike osnovnih i srednjih škola, a koji se odnose na okoliš, ekologiju, održivi razvoj i zavičajnu baštinu te je osmislila i organizirala obrazovanje učitelja, nastavnika i studenta za terensku nastavu.

U znanstveno istraživačkom radu primjenjuje znanstvene spoznaje biologije koristeći se pedagogijskom metodologijom. Studente, učitelje i nastavnike educira i senzibilizira za razumijevanje problema odgoja za okoliš i primjenu različitih istraživačkih i odgojnih metoda rada.

Doprinosi popularizaciji struke na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini, provođenjem metodičkog dijela projekta pod naslovom Suvremeni pristupi obrazovanja za okoliš. Mnogi njezini radovi donose rezultate empirijskih istraživanja koji nemaju samo lokalno već i globalno značenje. Bila je edukatorica učiteljima o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju u nastavi Prirode i društva i Biologije. Autorica je više edukativnih programa o šumi i održivom gospodarenju šumama namijenjenih edukaciji djece, učenika i odraslih temeljenih na načelima šumske pedagogije naglašavajući istraživački iskustveni pristup učenju te poštujući konstruktivistički pristup učenju prirode i društva.

 

 

 

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika